Granada’da Doğan Hızlan

GRANADA - 5

Granada’nın 5. sayısı, sahip olduğu eşsiz palimpsest belleğine sahip Doğan Hızlan’ın eleştirmen kimliğinin irdelendiği bir dosya ile çıkıyor karşımıza. Doğan Hızlan’ın bir dosya ile irdelenmesi dolaylı biçimde de olsa Türkiye’de edebiyat eleştirisinin durumunu ortaya koyacağı için “Doğan Hızlan ve Eleştirinin Durumu” olarak adlandırabileceğimiz bu dosyaya Cahit Koytak, Jale Parla, Şaban Sağlık, Haydar Ergülen, Sıddık Akbayır ve Bâki Asiltürk katkıda bulundu. Kurgusal taraftan, güzel sözlerin cini Cahit Koytak, Doğan Hızlan’a “Tersi ve Yüzü” adlı şiirini ithaf ederken, Haydar Ergülen “Kalem Efendisi”, Sıddık Akbayır ise “Yirmi Dört Kare Doğan Hızlan” ile Doğan Hızlan’ın çok özel bir portresini çiziyorlar.

“Tanıdığım Doğan Hızlan” adlı yazısıyla Jale Parla, Doğan Hızlan’ın eleştirel yönteminin temelini irdeliyor. “Eleştiri Kavramına İtibarını İade Etmek Yahut Eleştirinin Doğan Hızlan’cası” adlı yazısında Doğan Hızlan’ın “eleştirmenlik” ve “edebiyat tarihi” kavramına getirdiği farklılığa dikkat çeken Şaban Sağlık ise Hızlan’ın edebiyat karşısındaki tavrının, bizde nasıl “yeni bir edebiyat tarihi” tarzı olması gerektiğine işaret ettiğini vurguluyor. “Eleştiride Yeninin Takibi ve Doğan Hızlan” adlı yazısıyla Bâki Asiltürk ise Doğan Hızlan’ın, Türk edebiyatındaki eleştiri zincirinin neresinde durduğunu sorguluyor.

Bu sayının şiirleri Dinçer Ateş, Bekir Şakir Konyalı, Bilal Kolbüken, Ahmet Özbek, Mustafa Uysal, Serkan Ozan Özağaç ve Servet Gündoğdu’dan. Çeviri şiirler ise Cahit Koytak çevirisiyle Tao Yuan Ming ve İsmail Söylemez çevirisiyle Sohrab-i Sipihri’den.

2013 Nobel Edebiyat Ödülü’nü ekim ayı içeri­sinde kazandığı ilan edilen “modern kısa öykünün ustası” Alice Munro’nun Jeanne McCulloch ve Mona Simpson’a verdiği 1994 tarihli uzun söyleşiyi Engin Sezer dilimize çevirdi. Munro bu söyleşide “Yazmayı bıraksam bunun bir önemi olmaz. Korktuğum şey, yazmayı bırakmak değil. Mesele, bu heyecanı ya da yazı yazmamı sağlayan her neyse, ondan vazgeçmek.” diyerek yazmayı sağlayan itici güçlerin önemine vurgu yapıyor. Bir diğer söyleşide Serkan Ozan Özağaç, Seyit Göktepe ile yeni çıkan kitabı Kanayan Ruhlara Armağan isimli öykü kitabı üzerine konuştu. Son söyleşi ise, kadınlar ve edebî metin oluşturma üzerine. Hayal Hanım muhayyilesini ‘Kendine Ait Bir Odası olan Kadın’la yaptığı söyleşi ile çalıştırmayı sürdürüyor.

Dursun Ali Tökel, Divan’dan köşesinde on altıncı yüzyılda yaşamış bir şair olan Bitlisli Şükrî’nin Cv’si olarak gördüğü bir şiirini irdeli­yor. Şükrî şiirinde “Türk ile Türk Kürd ile Kür­düm, Altı Dilde Gazel Yazarım” diyor. Eliot’un henüz geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarılan ve orijinal başlığı “A Neglected Aspect of Chapman” olan makalesini Mustafa Bal dilimize kazan­dırdı. Türkçede ilk kez yayınlanan bu makale­ye özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ömer Erdem Mektup’larına bu sayıda bıraktığı yerden devam ediyor. Selçuk Küpçük, müzik ve toplum­sal senkron arasındaki ilişkiyi Orhan Gencebay üzerinden okumayı sürdürüyor. “Bir Gün Bir Kitap Okudum ve” köşesinde bu sayıda Yalçın Tosun yazdı. İbrahim Tökel sanat okumalarına Geçerken köşesinde bu sayıda da devam etmek­te. Murat Saldıray Serkan Ozan Özağaç şiiri üze­rine ayrıntılı bir okuma gerçekleştiriyor. Sadık Yalsızuçanlar, Seyit Göktepe öykücülüğünün ana hatlarını çiziyor. Emrah Pelvanoğlu, “Tanpı­nar ve Avrupamerkezci Şiir Eleştirisi” isimli ya­zısında Tanpınar’ı Şiir Dilinde Devamı Kurmak, Doğu Bilgisi ve Avrupalılaştırma kavramlarıyla ele alıyor.

Bu sayıda yer alan öyküler ise Washington Irving, Remzi Karabulut, Murat Taş, Recep Şükrü Güngör, Yılmaz Yılmaz, Orçun Ünal ve Atiye Gülfer Kaymak’a ait.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ 9 = onbeş