Âşık Paşa’nın Eserleri: Garibnâme ve Diğerleri

Garibnâme Âşık Paşa Garibnâme’yi mesnevi nazım şekliyle, aruz vezninin “Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün” kalıbıyla kaleme almış ve altmış yaşında

Âşık Paşa’nın Ailesi, Hayatı ve Düşünce Dünyası

Yazarımız Feyyaz Kandemir, “Garibnâme’de Temsilî Anlatım” başlıklı yüksek lisans tezinden hareketle Âşık Paşa’nın ailesi, hayatı ve düşünce dünyası hakkında bilgi

Dertliler için Dörtlükler

I. Samet Çıldan’a İçimde bir ustura, bir an durası değil Acıyor çünkü yaram gaza yarası değil Sevmek bir yiğit nefer

Özür Dileme Özürlüsü müsünüz?

# Özür, insanın yalnızca insandan dileyebildiği bir şeydir. İnsan Yaratıcısından özür dileyemez; af diler. İnsan meleklerden, cinlerden, hayvanlardan ve sair

“Kudemanın Görüp Âsârını Biz Zevk Ettik”

Şiir fikirden çok duygu ve hayale dayanır; fikrin mahsulü olduğunda değil, kendisinden fikir devşirildiğinde kıymet arz eder. Fikrin ifade yolu

İnançlı İnsanların Eylemi: Beklemek

Beklemenin iki temel unsuru var: Sabır ve teyakkuz. Sabır beklemeyi daim kılar, teyakkuz ise kaim. Beklemenin varlığı sabra, niteliği/kalitesi teyakkuza

Göle Maya Çalarken Eşeğe Ters Biniyor ve Bindiğim Dalı Kesiyorum

Göle Maya Çalmak Nasreddin Hoca’nın bazı fıkraları ve fıkralarından dilimize geçmiş deyimleri vardır ki zihnimde zengin tedailer uyandırırlar. Bunlardan biri

Yazarlarımızla Hasbihal: Feyyaz Kandemir

Edebifikir okurları için, yazarlarımızla yazı ve hayat merkezinde samimi bir hasbihal gerçekleştirmeye devam ediyoruz. “Yazarlarımızla Hasbihal” serimizin sekizinci konuğu Feyyaz

Kâtip Çelebi’nin 17. Yüzyıldaki İhtilaflı Meselelere Yaklaşımı

Bu yazıda Kâtip Çelebi’nin “Mîzânü’l-Hakk Fî İhtiyâri’l-Ehakk[1]” adlı eseri bağlamında devrindeki ihtilaflı meselelere nasıl yaklaştığı ve yaklaşımının arka planındaki saikler

Tesbih Hakkındaki Yazılı Kaynaklar ve Video Kayıtlar

Dosyamızın yeni listesini Feyyaz Kandemir hazırladı: Tesbih. *** Tesbih Üzerine Yapılan Çalışmalar Tesbih hakkında yazılı kaynaklar ne yazık ki yeterli seviyede değildir. Bu

İbadetten İmaja Sanattan Zanaate Kültürümüzde Tesbih

Tesbihin Kültür ve Geleneğimizdeki Yeri Tesbih, Arapça “Sübha” kökünden gelmekte olup Allah’ı takdis ve ulûhiyyetle bağdaşmayan her türlü noksanlıktan tenzih

sana ilk lisanımla

adliyede çalışsam da Allah’ımbiteviye adalet arıyorum ben deyasalar yasaklarla baba oğul gibiyargılar yanılgılarla el elesenin Ömer’inden bir iz bırakmamışlarkirlenmiş adalet

Sâdî Şîrâzî ve Sehli Mümteni

“Mana Gülistanının Bülbülü: Sâdî Şîrâzî” dosyamızın üçüncü yazısını Feyyaz Kandemir yazdı.*** Sâdî Şîrâzî’nin (v.1292) bilgisi kadar görgüsünü de yansıttığı ve

Bir Dilde Galat Varsa Hayat da Vardır!

Galat Nedir? Galat kelimesi, yanlış, yanılma, hata manasında Arapça kökenli bir kelimedir. Çoğulu galatat şeklindedir. Dil bilgisi terimi olarak galat,