Şüyûu Vukûundan Beter: Demokrasi

Hayatın dinamizmi içinde kavramlar birçok farklı anlam kalıbına girer. Bazen kabına sığmaz ve taşar bazen de girdiği kabın derinliğinde yok

“Seni Aşağılayanlara Karşı Adil Olmanın Acısıyla Tanıştın mı?”

Lateef Crowder dos Santos ismini duydunuz mu? Brezilyalı bir aktör. Kendisini, dünyaca ünlü filmlerde yer aldığı yardımcı oyuncu rolleriyle tanıdım.

“Bir 3 eden 2’den daha gerçek bir 1 yoktur, dedi Fomeret”

Bugün telefonumdaki bildirimlerin sesine uyandım. Peşi sıra gelen bildirimler arasında karşılaşmayı beklediğim herhangi bir farklı durum olmadığı için olağandışı bir

Sezai Karakoç’un Kutlu Millet İdeali

Dikkatimi çeken her türlü sözü kayıt altına alırım. Bağlamlarına göre bu sözleri tasnifler, daha sonra belli aralıklarla okurum. İlk okuduğumdaki

Yazarın Niyeti Okurun Günahı ya da İstanbul’daki Son Günüm

İstanbul’daki son günüm Feyyaz Kandemir’in “Neredesin?” mesajıyla başlamıştı. Yaptığımız plana göre Fatih’teki dernekte buluşacak, Adem Suvağcı ve Oğuzhan ile birlikte

Bekle Bekle Nereye Kadar?

Günlerce “beklemek” fiili hakkında kafa yordum. Elimle tutup, gözümle görüp, kalbimle hissedip ve de aklımla idrak edebileceğim bir cevap aradım.

H. G. Wells’in de dediği gibi

Uyanır uyanmaz elim doğruca telefonuma gider. Tebessümle şifresiz kilit ekranını kaydırır, bir süre duvar kâğıdımın güzelliğini seyre dalarım. Ardından yastığımı

Parçalanmış Düşünce

Merhum Üstadıma, “Işığa koşan bir kelebeğin telaşını, geceyi, bir dalga yayarcasına aşan yarasadaki o radarlı yürüyüşü, baharda gülün birden açılışını,

Peynir ve Kurtlar Üzerinden Mikro Tarihçilik

Alman Leopold Von Ranke, kendi tarihçiliğinden asla şüphe duymayan bilimsel tarihçiliğin öncülerindendir. Tarihi büyülü olarak görmez ve baktığı açıların gerçekliğinden

Kurgusal Dünya Haritaları

Gerçek Dünya Haritası Toplumları tanımak için dünyada işgal ettikleri kara parçasını iyi bilmek gerekir. Coğrafyanın insanlar üzerindeki etkileri göz ardı

Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi

Tarihyazımı, ülkelerin kalkınmasına paralel olarak gelişen ve sistemleşen bir süreçtir. Yeryüzünde gelişmişlik iddiasında bulunan ülkeler ve toplumlar, iddialarını tarih ilmini

Kusursuz Yazarlar, Kâğıttan Metinler: TARİH-LENK

Türkiye’de, tarihi metinler üzerinde sistemli bir eleştiri geleneği henüz oluşmadı. Uzman tarihyazıcılığında “yıkıcı” eleştirilerin eksikliği, ortaya çıkan eserlerin hata ve

“Ön-Görmek Soru Sormakla Başlar”

Post-Truth ve Anakronizm Yanılgısı Oxford Dictionary, “post-truth” (gerçek ötesi) kelimesini 2016 yılının kelimesi olarak seçti. Henüz gündemimizde yer almayan bu

Bağdatlı Ahmet Haşim’in Bize Göre’si ve Bir Seyahatin Notları

Bize Göre Toplumun değişen yaşam biçimini sert bir biçimde eleştiren ama bunu hicivli bir üslubun arkasına gizleyen Ahmet Haşim, “Bize