Kınından Çıkmış Cümleler

kucuk iskender

Kınından çıkmış cümleler…

 ***

“Ayarı (ölçüsü) bozuk olanın, mi‘yârına (tartısına) güven olmaz.”  Hakîm Sinânî

“Bir kuşun kanatlarını altınla kaplarsan, o kuş artık göklerde yükselemez.” Dücane Cündioğlu

“Her okur okurken kendisini okur” Marcel Proust

“Para ile insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın…” Benjamin Franklin

“Düşmanını sev dedi, ben de kendimi sevdim!..” Halil Cibran

“İşlerin iyi gitmesi için en temel kural: Bir işi, aynı anda iki kişiye; iki işi de, aynı anda bir kişiye buyurmayınız.” Nizamü’l-mülk

“Sevmek, takyîd etmek[kayıtlamak] değil, takyîm etmektir [değer vermektir]. Seven, “sâhib” olmayı değil, “sohbet” etmeyi ister.” Ehl-i irfân

“Câhil için en iyi hâreket, sükûttur; fakat zâten bunu bilebilseydi, câhil olmazdı.” Sadi-i Şîrâzî

“Bizi korkutan uğursuzların varlığı değildir; uğurluların yokluğudur.” Kerîmüddin Aksarayî

“İnanan için en hayatî bilgi, “var-olduğu her yerde ve anda, şâhidinin Allah olduğu” bilgisidir.” Sehl b. Abdullah

“Papağanın konuşması, onu insan kılmaz, konuşan kuş kılar; sözü insanca olur ama özü insan olmaz.” İbn Kemâl

“Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü zannettiğimiz insanlar, aslında yalnızca gidecekleri yere kadar bize eşlik ediyor.” Mark Twain

“Kişi, bir yanlışa direnemiyorsa, ya katılıyor, ya onaylıyordur; ya da sessizce, hüzün içre ağlıyordur; hüzün içre ağlamak, en samimî duadır.” İhsan Fazlıoğlu

“En çok haddini bilmeyenden kork!; ki had-siz, hudûd-suzdur yani hayâsız…” Ehl-i irfân

“Cehâlet, yaşam boyu süren bir nedâmettir…” Sokrates

“İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı, bilgidir.” Fuzûlî

 

 

 

DİĞER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir