Edebifikir Kitap Pusulası: Osmanlı Tarihi

Dosyamızın yeni listesini Ömer Ertürk hazırladı: Osmanlı Tarihi

*** 

Giriş

Tarih, iyisi ve kötüsüyle geçmişe dönük vakaları, vesika ve tarihe yardımcı diğer alanların katkılarıyla okuma ve gerçek bir değerlendirmeye tâbi tutularak meydana getirilecek bir ilimdir. Bu tanımdan yola çıkıldığında tarihçiye düşen, geçmişi bugüne taşırken elindeki malzemeyi olduğu gibi taşıması ve bunlardan doğru çıkarımı yapma gayreti göstermesidir. Bu bağlamda, Osmanlı tarihi bazen aşırı yüceltilmiş bazen hiç olmayan olay ve olgularla yerilmiş ve böylece 600 yıllık bir medeniyet iki zıt kutupta anlatıla bilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, sultanları, kurumları, yönetim anlayışı ve tarih sahnesinden çekilişine kadarki 600 yıllık süreci anlatan bir listeyi okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Okuyucularımızın Osmanlı tarihinde kim kimdir, ne nedir sorularına karşılık bulacakları ve bu alanda iyi bir temele sahip olacaklarını düşündüğümüz bu listeden müstefid olmalarını umuyoruz.

Osmanlı Tarihi Kitap Pusulası

 1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – Mehmed Fuat Köprülü
 2. Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak Kuruluş – Halil İnalcık
 3. Bu Mülkün Sultanları Otuz Altı Osmanlı Padişahı – Necdet Sakaoğlu
 4. Sorularla Osmanlı Tarihi – Erhan Afyoncu
 5. Kayı I-X – Ahmed Şimşirgil
 6. Osmanlı’nın İhtişamlı Yılları – Erhan Afyoncu / Ahmet Önal
 7. Savaşın Sultanları – Feridun M. Emecen / Erhan Afyoncu
 8. Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed – Erhan Afyoncu
 9. Yavuz Sultan Selim – Feridun M. Emecen
 10. Kanunî Sultan Süleyman – Yılmaz Öztuna
 11. Sultan Abdülhamid- François Georgeon (Çev: Ali Berktay)
 12. Bir Devrin Son Sultanı 2. Abdülhamid – Vahdettin Engin
 13. Harem-i Hümayun – Leslie P. Peire (Çev: Ayşe Berktay)
 14. Osmanlı’da Harem – Ahmed Akgündüz
 15. Valide Sultanlar ve Harem – Ahmed Şimşirgil
 16. Osmanlı’da Şehzade Katli – Yavuz Bahadıroğlu
 17. Osmanlı Kültür Tarihi Devlet Düzeni Sosyal Hayat – Necdet Öztürk
 18. Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı – İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 19. Osmanlı Kaza Teşkilatı – Levent Kuru / Ahmed Önal
 20. Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme – Ali Akyıldız
 21. Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri – Necdet Hayta
 22. Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması – İlber Ortaylı
 23. Yıkılış ve Kuruluş – Murat Bardakçı
 24. Modern Türkiye’nin Doğuşu – Bernard Lewis (Çev: Babür Turna)
 25. Halifeliğin Kaldırılması – Ali Satan

Ömer Ertürk

Diğer Dosya Yazılarımız

Felsefe
Edebî Mektuplar
Tasavvufî Mektuplar
Seyahat
Dünya Tarihi
Necip Fazıl
Mustafa Kemal
Nurettin Topçu
Sezai Karakoç
Sanat Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
İslam Felsefesi
Tasavvuf
Yeni Türk Edebiyatı
Sosyoloji
Medeniyet
Poetika

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

 • yesilkalem , 31/10/2018

  Teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir