Meşhur Yazar Davut Bayraklı Temalı Absürt Test

Meşhur yazar Davut Bayraklı temalı absürt testimizin tüm sorularını yanlış cevaplayan ilk beşbin okurumuza, dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir evrende tüm soruları yanlış cevaplayarak sisteme karşı bir duruş sergiledikleri için bize hediye gönderme hakkı veriyoruz.

***


1.

p: a = 0
q: a + b = 0
r: a.b = 0

Önermeleri veriliyor.

Bu önermeye göre aşağıdaki yazarlardan hangisi İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Davut Bayraklı
D) Muallim Naci

2. “Ulan niye üzülüyorsunuz, herif 84 yaşında ölmüş… Tarihte bu kadar yaşamayan devlet var be!”

‘’Bizde defter kimdeyse Süleyman odur.’’

‘’Gemiye bak lan! Bayburt dediğin memleket de bu kadar işte!’’

Yukarıda sıralanan veciz ifadelerin müellifi, tarihçi, şair, araştırmacı-yazar, mütefekkir, 23. dönem Avrupa Birliği Of ve Çevre Ülkeler Konsorsiyumu Eş Başkanlığı da yapmış olan Nobel ve Pulitzer ödüllü ünlü edebiyatçı ve Türkolog kimdir?

A) Freddie Mercury
B) Davut Bayraklı
C) Mihail Aleksandroviç Bakunin
D) Cemalnur Sargut

3. (I) Davut Bayraklı, romanını yazarken kendi yaşamından da başkalarının yaşamından da yararlanabilir. (II) Ama romanını salt kendi yaşamına dayandırmaya kalkışırsa gündelik yaşamın ayrıntılarıyla kurmaca dünyanın, bir başka deyişle romanın kuralları çatışır. (III) Bu çatışma yüzünden kurguda başarı sağlanamaz. (IV) Yazarına ne kadar ilginç ne kadar vazgeçilmez gelirse gelsin, roman, okuru ilgilendirmeyen bir yığın ayrıntıyla dolar. (V) Günlük yaşamın ayrıntılarıyla kurmaca dünyanın ayrıntıları birbirine benzemez. (VI) Kurmaca dünya ile ilgili ayrıntıların o dünya içinde belirli işlevleri vardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre ‘’Oysa gündelik yaşam, işlevsel olmayan ayrıntılarla doludur.’’ cümlesi getirilebilir?  (2010 KPSS-İPTAL)

A) I.
B) III.
C) IV.
D) VI.

4. x, y, z sıfır ya da pozitif tam sayılar olmak koşuluyla,

3x + 2y + z = 60
2x + 3y + z = 50

Denklemini sağlayan en büyük z değeri nedir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) Davut Bayraklı

5. Meşhur yazar Davut Bayraklı’nın son kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elif Gibi Sevmek
B) Mücahit Mürşitler
C) Aşk 5 Vakittir
D) Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle

6. Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından
Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur

Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül
Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur

Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın
Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur

Meşhur eski edebiyat ve matbuat mütehassısı Davut Bayraklı, yukarıda örneği verilen ve Nef’î’ye ait olan beyitleri şerh etseydi nasıl şerh ederdi?

A) Mavi Mira Cemiyetinin içine Hınçak ve Taşnakların sızması ve bunların etniki Eteryalı’lar tarafından fark edilmesi gibi olmuş.
B) Gereksiz sululuklardan hoşlanmıyorum.
C) Tenvin veya nun-u sakinden sonra yemnu harflerinden biri gelirse idğam-ı mea’l ğunne olur.
D) Demogoji yapmayın! Bu beyitler Necip Fazıl’a aittir!

7. Aşağıda verilen meşhur yazar-eser-dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   (1999 ÖSYM-İPTAL)

A) Charles Bukowski – Pis Moruğun Notları – Beat Kuşağı
B) Ece Ayhan – Bütün Yort Savular – İkinci Yeni Akımı
C) Davut Bayraklı – Cennete Kadar Yolun Var – Servet-i Fünûn Edebiyatı
D) Nurullah Ataç – Karalama Defteri – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

8. Kazakistan’ın posta kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 050060
B) 060070
C) 070050
D) Davut Bayraklı

9.

Esrik yitişlerde
Eprimiş bir sarkaçtı kösnüllüğüm
Ne renkti aidiyet açmazlarının sarmalları?
Rigor Mortiz kadar ab aydınlık!
Ve büsbütün ayrıksı bir antoloji
Ariverderci sevgilim!
Arivederci!

Üçüncü Yeni Şiir Akımı’nın son temsilcisi Abdullah Karaca’ya ait olan yukarıdaki dizeleri meşhur yazar ve eleştirmen Davut Bayraklı yorumlasaydı nasıl yorumlardı?

A) Şairin şiirde yetkinleşmesi için kendi ben’inde açtığı yaraları fazla kaşımaması gerekir. Şairlerin kendi ben’leri epitelyal polip olarak da adlandırılırlar. Vücut direncinde ani düşme, virütik enfeksiyonlar, ani kilo kaybı ve aşırı stres gibi Türk şiirini tetikleyen bazı faktörler şairlerin et benlerinin hızla çoğalmasına sebep olabilirler.
B) Zamanının ötesinde!
C) Şiir; şekil, ölçü, dil, sanat, içerik, ahenk ve stil anlayışı ile tam bir Özleşim şiiri yapısını taşımaktadır. Özleşimin tüm inceliklerine dikkat etmeye çalışan şairin klasik şiirimizi modern bir çizgide güncellemek ve ona yeni bir ivme kazandırmak olarak özetlenebilecek Özleşimci’lerin anlayışına uygun bir örnek vermiştir.
D) Sıcacık bir öykü; içinizi ısıtacak.

10. I. Davut Bayraklı     II. Davut Bayraklı
III. Davut Bayraklı     IV. Davut Bayraklı

Yukarıdakilerden hangisi aşağıdadır?

A) Hikmet Anıl Öztekin
B) Sinan Yağmur
C) Davut Bayraklı
D) Kahraman Tazeoğlu

11. Mostar Dergisi’nin ‘’Tarih Diyalogları’’ köşesindeki yazılardan derlenerek hazırlanan ve yine Mostar Yayınları’nca basıma hazırlanan ‘’Konuşan Tarih’’ kitabının meşhur yazarı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Davut Bayraklı
B) A şıkkı
C) B şıkkı
D) C şıkkı

 Cevaplarınız için: editor@edebifikir.com

DİĞER YAZILAR

5 Yorum

 • Sümeyye Şulever Çakır , 28/11/2016

  11. Soru
  MAS (Mostar Absürt Sınavı)-İPTAL olsaydı ya.. Yanlış şık yok….

 • Anonim , 27/11/2016

  edebifikir i anlamaya ba?lad???m gn a?lamaktan ba?ka hibir ?ey yapmayaca??m

 • Siyah Beyaz , 26/11/2016

  Bu soruları kimin hazırladığı ta Bayburt’tan belli oluyor.

 • KÜBRA , 26/11/2016

  Hepiniz kafayı yemişsiniz!

 • Mehmet , 26/11/2016

  Davut abiii gönlümüzdesiiinn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir