Makâm-ı mâ’şuk (Sevilenlerin Makamı)

Sevilenlerin Makamı

Bu makâm Peygamber Efendimizin ruhunun makamıdır. Zira yüce Allah, bu on sekiz bin âlemi, o nurun sevgisi üzerine halk etmiştir: “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” buyurmuştur. Âlemin yaratılmasına Peygamber Efendimiz sebep olmuştur. On sekiz bin âlemle Hazreti peygamberin özü, yüce Allah’ın sevgisine mazhar olmuştur.

Allah’ın seçilmiş kulları olan enbiyâ, Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) nurundan vücuda gelmiştir. Enbiyâ, Peygamberimizin nurunu görmeyi çok arzuladı ve Cenâb-ı Hakk’a niyazda bulundular. Cenâb-ı Hakk da onların dualarını kabul etti. Mirac gecesi Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) ruhunu onlara gösterdi. Onlar da muratlarına erdiler. “Senin için eşyayı yarattım. Seni de kendim için yarattım.” hadis-i şerifi buna delildir.

Makâm-ı mâ’şuk, Rûh-ı Muhammediyye’nin makamından başka bir şey değildir. O makâma Kutb-u âlemden başkası yönelemez. O makâm, onun hakkıdır. İşte makâm-ı mâ’şuk budur ve’s-selâm.

Akşemseddin Hazretleri

Kaynak: Makâmât-ı Evliya, Özgü Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, sy:35.

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • ... , 05/06/2013

    Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah (c.c.) Kulunu (a.s.) geceleyin Mescid-i Haram’dan alıp, Kendisine bir takım âyetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O’dur.

    (İsra Sûresi- âyet 1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir