“Dünya, Kirletilmez Bir İnatla Dönüyor”

“Dünya düzeni” dediğimiz tarihsel gerçeklik somut bir şekilde ifade edilemez. Düzen; ekonominin, politikanın, kültürün, bilimin veya başka bir etkenin işlemcisi,

Türkler Bir’i Ata Bindirmişler

Kelimelerin başı bir. Eksiği olmayana, tam ve kâmil olana, yarımın zıddına bir diyoruz. Diyoruz ama bir’in anlamına dair düzgün bir

Yapay Zekâ ve Sanatın Geleceği

Bugün, birçok insan, teknolojiyle birleşen yapay zekânın, görsel sanatlardan edebiyata, müzikten performans sanatlarına kadar geniş bir alanda kreatif bir güç

Transhümanizm, Yapay Zekâ ve Sanat – 3

Klingemann ve Hiç Var Olmayan Portreleri Mario Klingemann Alman bir sanatçı olup yapay zekâ hareketinin önde gelen isimlerinden. Çalışmalarında yapay

Transhümanizm, Yapay Zekâ ve Sanat – 2

Sanatta Yapay Zekâ-İnsan İş Birliği İlk yazımızda transhümanizm, yapay zekâ ve sanat birlikteliğinin olası fayda ve zararları ile ilgili bazı

Transhümanizm, Yapay Zekâ ve Sanat – 1

Transhümanizm, en genel anlamıyla insanların teknolojiyi kullanarak kendilerini ve yaşamlarını geliştirmeyi amaçlayan bir felsefe olarak tanımlanır. Bu felsefenin temelinde, insanların

Genetik ve Din

XXI. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri kabul edilen “İnsan Genom Projesi”, DNA yapısının ve çalışma biçiminin üzerindeki araştırmaları, yeni teknoloji

Espritüel Konuşmalar II: Hukukun Esprisi

14 Mart’ta “Demokrasinin Esprisi” başlığıyla, üç yazıdan oluşacak bir serinin ilkini neşretmiştim. Dürüst olmak gerekirse “Demokrasinin Esprisi”nden sonra tenkitçi yazıların

Şüyûu Vukûundan Beter: Demokrasi

Hayatın dinamizmi içinde kavramlar birçok farklı anlam kalıbına girer. Bazen kabına sığmaz ve taşar bazen de girdiği kabın derinliğinde yok

ferhat inan’ın demokrasi yazısına dair bir değini

edebifikir yazarlarından ferhat inan, anlaşılan bir seri yazıya başlamış. “espritüel konuşmalar 1: demokrasinin esprisi” başlıklı yazı, bu serinin ilk yazısı.

Espritüel Konuşmalar I: Demokrasinin Esprisi

Esasen Türkiye’de değme demokrasileri kıskandıracak bir siyasi kültüre sahibiz. Bu kültür “katılma”dır. Yani seçmenler siyasete duyarlı, bir partiye üye olma,

Yeni Nazi Öjeniği Yahut Gen Dizilimi

Genetik mühendisliği hakkında menfi mi yoksa müspet mi düşünmemiz gerekir? Mevcut “bilimsel” çalışmaların müspet açıklamaları yanında, karşı olanların antitezleri de

Sokratik Sorgulama Tekniği

Ünlü Yunanlı düşünür Sokrates M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış yetiştirdiği öğrencilerle tarihe geçmiş bir filozoftur. Platon’un üstadı olan Sokrates, herhangi

Üvey Vatandaşlar İçin Teselli Şarkıları 15: Dağlar Birer Dağ, Kuşlar Birer Kuşmuş

Onlar mükemmeller. Ciltleri pürüzsüz, sütten kesilen bebeklerin yanakları misali pespembeler. Onlar ışıl ışıllar, sistematikler, heyecanlılar, kanlı canlı ve diriler. Omuzları