Perdeli Hayatlar

Kelime manası perde ve örtü demek olan “hicab” tasavvufi olarak Allah ile kul arasına giren her türlü engeli anlatmak için

Dünya Sevmeğe Sebep Olanlar

Türklerin İslâmiyet’i kabul edip “diyâr-ı Rûm”u yurt edinmeye başladığı XI. yüzyıldan itibaren Orta Asya’daki Türk illerinden Anadolu’ya gaza erleriyle beraber

Şeyh Muhyiddin İbn Arabî’nin Durumu Konusunda Vakî Olan İhtilaf Hakkında

Onuncu Bahis Bu bahsi, dört mesele halinde anlatabiliriz: Birinci Mesele: Şeyh’in hal tercümesi ve hayat hikâyesidir. Adı geçen şeyhin tam

Vehim Gücü

Hakk’ın hatta âlemdeki her bir varlığın hakikati aklın vehimleriyle ve vehim güçleriyle[1] bilinemez. Zîra vehim gücü, insan memleketindeki enfüsî İblis’tir

Allah ve Âlem

“Allah’ın bilmesi, yaratması demektir.” Allah her şeyi tümel ve tikel olarak bilir. O’nun bilgisi âlemi yaratmasının ilkesidir. Hz. Peygamber “Allah’ın

İbn Sina’nın Zikre Teşvik Risalesi

Bismillâhirrahmânirrahîm Her kim vâsılların* mertebesine ulaşmak için kolları sıvarsa, Allâhü Teâlâ’yı zikretme silahına sonuna kadar sarılsın. Çünkü o, nefsi ve

Fahreddin Râzî’nin Vasiyeti

Fahreddin Râzî (543-544/1149-1150 Reyy – 606/1210 Herât) İslâm düşünce tarihinin en önemli simalarından birisidir. Kelam başta olmak üzere tarih, Arap

Pek âşıkâne bir nutk-i şerîf

Aşkınla çâk olsa bu ten ben yine “illallah” direm Yansa kül olsa bu beden ben yine “illallah” direm İşim gücüm

Harfler Âlemi

Kelimelerin özü harflerdir. Harflerin birleşmesi ile oluşan kelime aslında bir simgeden ibarettir. Manayı saklayan ve koruyan kelime dediğimiz kap sayesinde

Münzevi Diyojen’in Haberleri

Diyojen (Diogenes ho Sinopeus, Sinoplu Diyojen), döneminin bilgesiydi. Zâhîd ve kendi köşesine çekilmiş biriydi. Ne evi, de yatacak bir yeri

Ölümü Yastığının Altına Koy

Karenliler, Kûfe’den döndükleri zaman Veysel Karanî (radıyallahu anh), kavmi arasında hürmet ve itibar görmeğe başladı. O ise bunu istemiyordu. Onun

Horasan’da Şeytan Bulunur mu?

Müfessir İsmail Hakkı Bursevi (rah), Rûhu’l-Beyân tefsirinde şeytandan yüce Allah’a sığınmayla ilgili şu ibretlik kıssayı nakleder: Bir adam, ilim öğrenmek

İmam Gazzali’den Mektup

On Dokuzuncu Mektup İmam Ahmed el- Erğiyani’ye (Hücetülislam’a Muhalif Olan Hâce İmam Zahid Ahmed Erğiyani’ye: Saadet ve Şekavet Yolundan Bahis

XVI. Mektup

Kul Rabbini bildiğinde, tüm mahlûkat da onu bilir ve ona da itaat eder. Fakat Allah en iyisini bilendir. Mübarek Şeyh