İradi Körlük

“Ve her kim burada (hakikatleri görmeyip kalben) kör oldu ise işte o, ahirette de kördür, (hatta) yol (bulma) bakımından (dünyadaki

Dört Kitap Sekiz Konu

İmam Gazzâlî’nin risalelerden “Eyyühe’l-Veled” (Ey Oğul), talebelerinden birinin sorduğu bazı sorulara cevap olarak yazılmış. Soruları soran kişi, yıllar boyunca öğrendiği

Perdeleri Yırtmak

Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. (Hadîd Sûresi, 4) *** 1. İnsan var, çünkü Hakk var. Kâinat var, çünkü Hakk

İnsan Hüsrandır

“Yemin ederim zamana (asr): İnsanlar hüsranda. Ancak şunlar müstesna: İman edip makbul ve güzel işler yapanlar (salih amel), bir de

Perdeli Hayatlar

Kelime manası perde ve örtü demek olan “hicab” tasavvufi olarak Allah ile kul arasına giren her türlü engeli anlatmak için

Dünya Sevmeğe Sebep Olanlar

Türklerin İslâmiyet’i kabul edip “diyâr-ı Rûm”u yurt edinmeye başladığı XI. yüzyıldan itibaren Orta Asya’daki Türk illerinden Anadolu’ya gaza erleriyle beraber

Şeyh Muhyiddin İbn Arabî’nin Durumu Konusunda Vakî Olan İhtilaf Hakkında

Onuncu Bahis Bu bahsi, dört mesele halinde anlatabiliriz: Birinci Mesele: Şeyh’in hal tercümesi ve hayat hikâyesidir. Adı geçen şeyhin tam

Vehim Gücü

Hakk’ın hatta âlemdeki her bir varlığın hakikati aklın vehimleriyle ve vehim güçleriyle[1] bilinemez. Zîra vehim gücü, insan memleketindeki enfüsî İblis’tir

Allah ve Âlem

“Allah’ın bilmesi, yaratması demektir.” Allah her şeyi tümel ve tikel olarak bilir. O’nun bilgisi âlemi yaratmasının ilkesidir. Hz. Peygamber “Allah’ın

İbn Sina’nın Zikre Teşvik Risalesi

Bismillâhirrahmânirrahîm Her kim vâsılların* mertebesine ulaşmak için kolları sıvarsa, Allâhü Teâlâ’yı zikretme silahına sonuna kadar sarılsın. Çünkü o, nefsi ve

Fahreddin Râzî’nin Vasiyeti

Fahreddin Râzî (543-544/1149-1150 Reyy – 606/1210 Herât) İslâm düşünce tarihinin en önemli simalarından birisidir. Kelam başta olmak üzere tarih, Arap

Pek âşıkâne bir nutk-i şerîf

Aşkınla çâk olsa bu ten ben yine “illallah” direm Yansa kül olsa bu beden ben yine “illallah” direm İşim gücüm

Harfler Âlemi

Kelimelerin özü harflerdir. Harflerin birleşmesi ile oluşan kelime aslında bir simgeden ibarettir. Manayı saklayan ve koruyan kelime dediğimiz kap sayesinde

Münzevi Diyojen’in Haberleri

Diyojen (Diogenes ho Sinopeus, Sinoplu Diyojen), döneminin bilgesiydi. Zâhîd ve kendi köşesine çekilmiş biriydi. Ne evi, de yatacak bir yeri