Risaletü’n-Nushiyye: Aklın Rehberliğinde İyilikle Kötülüğün Savaşı

“Denize değin ırmak idi adın Ko ondan ötesin denize daldın”  Yunus Emre’nin 1307 yılında kaleme aldığı Risaletü’n-Nushiyye adlı eseri, Anadolu

İnsanı Okumak

İnsan, kendini düşüncenin konusu yapmakla diğer varlıklardan ayrılır ve böylece kendine dair pek çok tanıma ulaşır. Sufiler, filozoflar, şairler, yazarlar,

Âşık Paşa’nın Eserleri: Garibnâme ve Diğerleri

Garibnâme Âşık Paşa Garibnâme’yi mesnevi nazım şekliyle, aruz vezninin “Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün” kalıbıyla kaleme almış ve altmış yaşında

Kendini Arayan İnsan

Künye: Kendini Arayan İnsan, Seyit Ahmed Arvasi, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2015. *** İnsan diğer varlıklarla beraber içinde doğduğu âlemde her

Hayal Gücünü Eğitmek

Künye: Hayal Gücünü Eğitmek, Northrop Frye, Çev: Ferit Burak Aydar, Ketebe Yayınları, 2020. *** Sanat ise gördüğümüz dünyayla değil, inşa

Gömlekli Yapı

Milan Kundera Ölümsüzlük romanında, kahramanın dilencilere karşı eli açık olmasını şu şekilde ifade etmiş çiçeğim: “Dilencilere gösterdiği eli açıklıkta olumsuz

Ötekini Kovmak

“Bilinenden, sözü edilmekte olandan ayrı olan, öbür, öbürü, olur olmaz kimseler, rasgele kişiler” anlamına gelen “öteki” kelimesi, anlaşılır görünmesine rağmen

Toplumda Kitle Hareketleri ve Gerçek İnanç Adamı

Künye: Toplumda Kitle Hareketleri ve Gerçek İnanç Adamı, Eric Hoffer, çev. Erlik Günur, Şahsi Yayınlar, 1968. *** H. D. Thoreau’ya

Edebifikir Kitap Notları: Güray Süngü

Yazarımız Şadiye Sare Kaplan, Güray Süngü’nün kitaplarından en sevdiği bölümleri Edebifikir okurları için derledi. *** Bir şeyi inceden anladım. Yaşamak

Batı Düşüncesi Tarihi – 1

Künye: Batı Düşüncesi Tarihi – 1, Antik Yunan’dan Modern Döneme, Richard Tarnas, Çev: Yusuf Kaplan, Külliyat Yayınları, 2015. *** Bizim

Lord Acton’un Aforizmaları

Lord Acton’un “Tarih Üzerine Bir Ders” isimli eserinden dikkatimi çeken aforizma niteliğindeki sözleri derledim. Bana bu kitabı göndererek tanışmamı sağlayan

Selanik İçinde Salâ Okunur

  Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren yazar Ş. Adnan Şenel 25 Nisan sabahı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet yakınlarına ve

Samanyolunda Ziyafet

Künye: Samanyolunda Ziyafet, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları, İstanbul, Ekim 2004. *** Bir ev nasıl yılda bir defa temizlenir, örümcek ağlarından

Yaşama Felsefesi

Künye: Yaşama Felsefesi, Nermi Uygur, Kabalcı Yayınları, 1994, İstanbul. *** Sorusuz sorgusuz herkesin sevdiği bir felsefeyi benimseyen: ya düşünme tembeli,