Akıl ve Erdem

Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi

Bir tarafta sağlam ve derin kökleri olan ve böylece dünyada bir var-olma noktası (“merkezi”) bulunan, diğer tarafta açık ufuk perspektifiyle dünyaya bakan ve yeni imkânlara kapı aralayan bir özne olmak mümkün müdür? Bu soru, “Akıl ve Erdem”in temel sorunsallarından birini oluşturuyor.

Bir yanda dünyayla entegre olmak ve modernleşmek adına kendi varlığına sırtını dönmek, öte yanda kendi olmak adına her şeyi ötekileştirmek ve küçük milliyetçiliklere hapsolmak, Türk modernleşmesinin ürettiği sonuçlardan biri. Küreselleşme ve çoğul-modernite çağında Türkiye bu yüklerinden kurtulmaya çabalıyor.

Akıl ve Erdem, modernitenin ve aydınlanmanın temel iddialarını sorgularken, bunların Türkiye tecrübesinde tekabül ettiği yeri tespit etmeye çalışıyor ve mevcut ikilemlerin yerine “biz ve onlar” gibi yeni dikotomiler inşa etmektense, moderniteyi de aşan bir varolma ve düşünüş biçiminin imkânlarını araştırıyor.

     Kitabın içeriği:

  • Türkiye’nin Yeni Toplumsal Muhayyilesi: Muhasebe
  • Türkiye’nin Yeni Toplumsal Muhayyilesi: İnşa
  • Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş
  • İslam, Şiddet ve Barış: Temel Kaynaklara Bir Bakış
  • Çokkültürcülük, İslamfobi ve Bir Arada Yaşama Ahlakı
  • Kültürel Daralma, İrfan ve Açık Ufuk
  • Mevlana’da Felsefe, Akıl ve Özgürlük
  • Molla Sadra, Heidegger ve Derrida: Tefekkür Üzerine
  • Davud el-Kayserî ve Osmanlı Düşünce Geleneğinin Teşekkülü
  • Osmanlı’dan Cumhuriyete Beş Müellif, Beş Eser

Künye:
Akıl ve Erdem
İbrahim Kalın
Küre Yayınları
416 Sayfa
24 TL 

DİĞER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir