Sevgi Üstüne

Künye: José Ortega Y Gasset, Sevgi Üstüne, YKY,8. Baskı, İstanbul.

***

Sevgi sevilen şeye doğru bir çekilmedir. (Syf.9)

Sevdiğiniz Tanrı’ya bedeninizin uzantısı olan bacaklarınızla yürüyerek ulaşamazsınız; gene de O’nu sevmek, O’na doğru gitmek demektir. Sevdiğimizde, içimizdeki dinginliği ve sürekliliği terk ederek gerçekten o nesneye doğru göç ederiz. Sürekli bir göç durumu içinde olmak, sevgi içinde olmak demektir. (Syf.11)

Çağlayana yerleştirilen değişik biçimlerdeki türbinler ve motorlar, aslında bizi gizemli bir biçimde harekete geçiren şeyin, çağlayanın büyük gücü olduğunu hiçbir zaman unutturmamalıdır. (Syf.30)

Bana dikkatinin neye çekildiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. (Syf.36)

Öyleyse sevgi ta özünde bir seçmedir. İnsanın kişisel özünden -ruhsal derinliklerinden- doğduğu için sevgiyi belirleyen seçici ilkeler aynı zamanda bireysel özelliğimizi oluşturan en öznel ve en gizemli yeğlemelerden oluşur. (Syf.66)

Kadın ruhu erkek ruhuna göre çok daha bütündür; başka bir deyişle, kadının yapısındaki öğeler daha büyük bir tutarlılık içindedir. (Syf.80)

Erkek, her zaman olağanüstüye doğru yönelir; gergin, güçlüklerle dolu, eşsiz durumlarda hiç değilse serüvenlerin değişikliklerin düşlerini kurar. Oysa kadın, gündelik yaşamın ayrıntılarıyla uğraşmaktan gerçekten garip bir doyum alır. (Syf.85)

Kadında teatral bir dış yapı ve derli toplu bir içyapı vardır; oysa erkekte teatral olan içyapıdır. Kadın tiyatroya gider; erkekse tiyatroyu içinde taşır ve kendi yaşamının emprezaryoluğunu yapar. (Syf.95)

Bir yüzün aşırı mükemmellikte olması o yüzün sahibini nesneleştirmeye ve bir estetik nesne olarak zevkle seyredebilmek için ondan uzakta durmaya iter bizi. “Resmi güzeller”e âşık olanlar yalnızca alıklar ve bakkal çıraklarıdır. (Syf.106)

Birey, yazgısının kendisini bütünüyle başka bir bireye teslim ettiğinde gerçekleştiğini hisseder. (Syf.114)

Bir erkeğin arzu ettiği şeyler, çoğunlukla imgeleminin yarattığı şeylerdir ve gerçeklikten bağımsızdır; oysa kadın, gerçek şeyler arasında keşfettiği bir şeyi ister (…) çünkü kadın ruhunu belirleyen nitelik, imgelem yoksunluğudur. (Syf.116)

Aktaran: Havva Sümeyra Altınsoy

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • tokatlarım , 26/08/2015

    Sevgiden yola çıkarak sevgiyi tarif etmiş yazar. Erkek ruhunu yermiş(!)
    Bir öncekiyle çelişen ifadelere yer vermiş.

    Teşekkür ediyoruz..

    Aktaran arkadaşın sadece altını çizdiklerini değil çıkarımlarını da okumak isterdik..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir