Yeni Türk Şiirinde Tasfiye Hareketleri

Türk edebiyatında “yeni şiir” arayışı sistemli şekilde Tanzimat döneminde başlar ve günümüze kadar devam eder. Yeni Türk Şiirinde Tasfiye Hareketleri adını taşıyan bu kitapta tasfiye hareketlerinden kasıt eski veya mevcut şiiri toptan inkâr eden girişimlerdir.

Tasfiye hareketlerinin neredeyse hepsi geleneğe karşı inkârcı/yıkıcı bir girişim hâlinde teşekkül etmiştir. Bu sebeple de kitapta tasfiye girişimleri/hareketleri terimi ile edebiyatta, özellikle şiirde dönemin mevcut şiir anlayışlarını, geleneği/eski olarak kabul edilen görüşleri yok sayma/geri plana atma girişim ve hareketleri anlatılmak istenmiştir.

Yeni Türk Şiirinde Tasfiye Hareketleri konusu bugüne kadar akademik çevrelerde bir bütün olarak ele alınmamıştır. Yazar tarafından ilk defa kapsamlı bir şekilde araştırılan bu konu aslında özellikle Tanzimat’tan günümüze kadar sürekli değişen ve yenileşen edebiyatımızın ana problemi olan “eski-yeni çatışması” üzerine temellenmiştir. Türk edebiyatındaki değişmeleri yeterince anlamak için Tanzimat sonrasında gelişen tasfiye girişim ve hareketlerini de iyi derecede bilmek ve anlamak gerekmektedir. Bu konu güncelliğini daima koruyan bir sorunu, eski ve yeni nesiller arasındaki mücadeleleri temel alması açısından Türk edebiyatı tarihinin bilinmeyen veya az bilinen yönlerinin gün yüzüne çıkarılması bakımından önemlidir.

Kitapta bu konuyla ilgili teorik bilgi, belge, yorum ve tespitlerin yanı sıra bazı karikatür ve fotoğraflara da yer verilmiş, bu da çalışmanın önemini artırmıştır.


  • KÜNYE
  • Yeni Türk Şiirinde Tasfiye Hareketleri
  • Gaye Belkıs Yeter
  • Kurgan Edebiyat
  • 320 Sayfa
  • 22 TL

DİĞER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir