Ben Cebine Ösürüviyin Gorgmasın

Tosya eşrafının insanı tebessüm ettiren, günlük konuşmada sıklıkla kullanılan deyimlerini Burak Hüselekoğlu Edebifikir için derledi.

***

Ağzıın dadını bilsen keş yirsin: Hiç bir şeyi beğenmeyen kimse
Ağzınga keşkek: Vay canına!
Ağzında ıslı keçe ıslanmamak: Sır tutamamak
Anası gızını bulamaz: Dağınıklık ifadesi
Asba yi: Aç kal
Avurdu kıllı Türk: Köylü
Bek haziddim: Çok beğenmek
Ben cebine ösürüviyin gorgmasın: Korkulmayacak şeylerden korkan kimse için kullanılan ifade
Bi hırsuz duttum, al getü gelmiyo, sal gitsin gitmiyor: İşin içinden çıkamamak.
Burnu horhor çişme gibi olmak: Şiddeli bir burun akıntısı ifadesi
Cırığı çıkmak: Sinek gibi ezilmek
Çil yavrusu gibi dağılmak: Param parça olmak
Dilim damaana börddü: Çok susamak
Diyem garısı olmak: Aynı konuyu sürekli konuşmak
El adami ince elekten galın eleğe geçürümüş: İşin zorundan kolayına doğru gitmesi
Elekci eşeğini bağlamaz: Düzensiz bir mekân için kullanılan bir ifade
Eşşedü fak fak bi tencire yaprak: Konuşmayla her şey çözülmez.
Eşek buyduran güneşi: Pastırma yazı
Gafsarası daralmak: Bunalmak, Sinirlenmek
Gebre boyunlu Türk: Köylü
Gıllı gıcırlı cevap: Çetrefilli cevap
Gım gım gırışmak: Kıskandırmaya çalışmak
Gıvıra gısmak: Bir işi yapmak istememek.
Göbellik işdiynak: Toyca yapılan hareket
Guduş guduş yatmak: Tatlı tatlı uyumak
Gulak şapırdatmak: Kulak misafiri olmak
Haf çalmak: Çok acıkmak, arayış içinde olmak
Horhutma çıkamak: Tartışma başlatmak
İliği gak suyuna dönmek: Çok yorulmak
Keküllü düve: Kendini beğenen biri için kullanılan ifade.
Keser süksünlü: Acayip suratlı
Kösen tosbosu: Sevilmeyen kimse
Kurt yiyipte gücümenle dönesice: Kurt görünmez bir yerde seni yesin de leşinin üstünde gücümen kuşları dönsün.
Lom lom sözlü: Münasebetsiz ve yersiz kalp kıran kimseye kullanılan ifade.
Masıradan Mısır’ı seyretmek: İmkânsız bir şey yapmaya çalışmak
Neminarin tuymuna ıncıklanma: Aldırma boşuna üzülme.
Ölüde ağlamaz düğünde oynamaz: Ruhsuz İnsan
Safrası gabarmak: Sinirlenmek
Sesini tavuk duysa yumurtadan kesilü: Kötü sesli
Süksünü eğri: Başı önünde eğik asık suratlı
Şoralara çıkmak: İnat etmek, kabul etmemek
Şırkıda diyivimek: Ağzını tutamamak
Taaar gafalı: Koca kafalı
Tavı gaçmış takmana dönmüş takır takır olmuşun: Zayıflayana denir.
Ud edep nerdeyse bed bereket ordadu: Edepli olmak bereket getirir.
Üçü beşden kertmek: Kazıklamak
Yılpıda gelmek: Zamanın su gibi geçmesi
Ziv ziv gezme: Çok gezmek

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • UĞUR , 10/02/2015

    Çankırı’dada “gullanulu bunla”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir