Yedinci Mühür: Ölüm

Adem Suvağcı

12 Öfkeli Adam Yahut İkna

Aristo’nun İkna Kuramı Aristo, iletişimi ikna etme süreci olarak tanımlar. İkna yöntemi; duygu, düşünce veya davranışları değiştirmek, benimsetmek veya pekiştirmek

Zafer Yolları Film İncelemesi

Adem Suvağcı yazdı.

Zübde-i Âdem: Dilsiz

Dilsiz filmi

“zübük” filmine dair bir tenkit

mehmet raşit küçükkürtül