Dîvân-ı Zerefşân

Harfü’l Vâv

Aşka dûçâr kimse dildir, âlemin dildârı o
Kim olursa aşka mağlûb, âlemin serdârı o.

Şöhretim olmuş muhabbet, mesleğimdir aşk u meşk
Saldı çeşmim seyl-i eşk, bana aşkın kârı o.

Şol felek yandırdı cismim âteş-i sevdâya kim
Mehveş olmuş rûh u tenim, yokluğumun vârı o.

Bilmedim kim cevr-i cânân bana ni’metmiş katı
Yâr dediğim bî-vefâymış, gör ki Hakk’ın bârı o.

Böyle arz eyler Zerefşân hâl-i gönlün Pîrine
Kim şu fahr eykediğim külâhımın destârı o.

 

Savaş Ş. Barkçin

 

Kaynak: Dîvân-ı Zerefşân, Savaş Ş. Barkçin, Litera Yayıncılık, sayfa 210.

 

 

DİĞER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir